Groep voor Mannen!

 

Therapie voor Mannen

Nieuwe groep voor mannen!

Yeah! Er start een nieuwe Groep voor Mannen!1 x per 2 zaterdagochtenden van 9-11 uur.We gaan het met elkaar aan.
-onze shit op tafel en onder ogen
-inspiren, commitment, op komen dagen
-onze kracht en successen vieren en aanmoedigen
We zijn gelijkwaardig en betrokken bij elkaar.

Deze nieuwe groep is voor mannen die hun kwaliteiten helemaal willen ervaren en inzetten. Voor mannen die zich goed willen voelen en op weg daarheen willen voelen wat er te voelen valt. Zodat je steeds meer en makkelijke doet wat je te doen hebt. Vanuit vertrouwen, rust , plezier en kracht. Lukt jou dit ook nog niet altijd? Zijn er oude patronen zichtbaar aan het worden, of al een tijdje zichtbaar? En blijf je deze patronen herhalen, ook al weet je ergens wel beter, maar lukt het niet?

Je hebt al van alles geprobeerd en je merkt dat het tijd is om uit oude patronen te stappen, oude cirkeltjes te doorbreken en stap voor stap met groeiend vertrouwen te doen wat je zo graag wilt.
Neem je de stap, of ga je blijven herhalen wat je deed, omdat je niet weet hoe… anders?

Vele mannen in onze cultuur hebben afwezige vaders en/of bepalende moeders. Het voorbeeld van een vrije krachtige en liefdevolle man, vol vertrouwen is er vaak niet voldoende geweest.

In de Groep voor Mannen ga je ervaren waar het goed gaat en waar je precies tegenaan loopt. Welke belemmerende overtuigingen de oorsprong zijn van je niet helpende patronen. Bovenal ga je die overtuigingen ontmantelen en vervangen voor helpende overtuigingen. Dat gaat niet altijd zo maar, zonder slag, of stoot, of pijn. Maar je doet het niet alleen, wel zelf, maar niet alleen. Je integreert de inzichten die je opdoet middels oefeningen en uitwisseling met elkaar. Doel is meer kanten en delen van jezelf bewust te maken, nare dingen te ontmantelen, kwaliteiten te integreren en te fuseren voor energiewinst, ontspanning en plezier. We zijn nieuwsgierig waar jij je op je pad bevindt en hebben veel zin om zo samen met een mooie groep mannen een stuk samen op te lopen. Mannen hebben soms dezelfde en vaak specifiek andere uitdagingen dan vrouwen. Dat vraagt om een specifieke aanpak.

Als mannen met alleen mannen samenkomen met de intentie om er gevoed en beter weer vandaan te gaan, ontstaat er langzaam iets magisch. Er ontstaat een prettige rust, een veilige plek, competitie valt weg. Als mannen met alleen mannen zijn dan is er geen moeder zoon dynamiek, er is geen onderstroom van een seksuele agenda, er is geen polariteit, competitie valt weg. Met mannen die naar zichzelf willen kijken en zich verder willen ontwikkelen ontstaat er rust en ruimte om onszelf waar te nemen in de heldere rustige spiegel van de broederschap. Ruimte om te ervaren waar we uit balans zijn en waar we iets te ontwikkelen hebben om met meer gemak te doen wat we te doen hebben.

We kunnen ons vanuit deze gelijkwaardige rust laten inspireren en anderen inspireren om nog meer trouw te zijn aan onszelf, aan onze verlangens, aan onze waarden, aan onze kracht. We kunnen veilig onze kracht meten, zonder goed of fout of oordelen als zwak, of macho, maar alle kwaliteiten erkennen en eren van iedere man, omdat we ons veilig en welkom weten. Binnen de broederschap hebben we al de verbinding die we als mens nodig hebben. Daar kunnen we steeds meer op gaan vertrouwen. Dat de andere mannen ons steunen: in gevoeligheid en in confrontatie, om zo steeds duidelijker en krachtiger ons eigen pad te volgen in het leven.

Als we die basis behoefte aan verbinding met onze vrienden en op misschien zelfs op een diepe laag in de broederschap creëren en vinden, dan hoeven we dat nergens meer te missen, te halen. We zijn sociale dieren. Dat sociale dienen we te vervullen op een wezenlijk niveau. Als we ons verbinden met onze broeders, kunnen we ons als een instrument afstemmen op mannelijkheid. Zo vervuld zijn en in verbinding met onze mannen, dat geeft een zuiver contact met het vrouwelijke, zonder behoeftigheid. We hebben immers al deze noodzaak om gezien en gehoord te worden en ons verbonden te voelen vervuld.

We werken met de inspiratie die we elkaar geven en aan de veilige thuishaven in onszelf vinden. Dat is wat onze vaders ons geven, of was wat onze vaders ons hadden kunnen geven: De oneindig veilige haven in onszelf ervaren. De veilige haven is onze eigen mannelijkheid. Het vertrouwen in broederschap weten te vinden en te creëren is het beste alternatief voor een altijd aanwezige veiligheid van onze vaders. Dat vertrouwen versterken is essentieel. Ons veilig voelen, te leren te weten dat er altijd mannen zullen zijn, met wie we ons kunnen verbinden. De wetenschap dat veilige verbinding (vader) er altijd is. Al zijn deze anderen er misschien niet altijd werkelijk, letterlijk, specifiek en fysiek, het gaat er om dat we in onszelf weten dat we altijd weer zullen kunnen verbinden met andere mannen, zonder needyness, zonder dat er iets uit voort moet komen, zonder voortplantingsnoodzaak, maar zuiver en alleen voor de noodzaak voor ontspannen verbinding.

Verbinding met zelf
Inspiratie
Kracht
Gevoeligheid
Confrontatie
Verantwoordelijkheid
Ontwikkeling
Accountability

Wil jij het commitment aangaan, de support ervaren, de broederschap, de liefde en compassie, de kracht en soms ook de confrontatie, de gevoeligheid van je hart en de kracht van je ballen ervaren…

Wees welkom!

We starten zaterdag 12 november om 9 uur en werken tot 11 uur in Zutphen.

De eerste keer kun je ervaren of het iets voor je is, daarna ga je het commitment met elkaar aan, om steeds op te komen dagen. Be ware: Aanwezig zijn is 80% van het werk.

Eyal en Bastiaan zullen de groep faciliteren. Af en toe zullen we in groepjes uit elkaar gaan, hierdoor is er ruimte voor maximaal 20 mannen. We zijn er snel bij! Er is al veel interesse.

Therapie voor mannen

Wil jij het commitment aangaan, de support ervaren, de broederschap, de liefde en compassie, de gevoeligheid van je hart en de kracht van je ballen ervaren? Meld je dan nu aan!

Therapie voor Mannen
Daalwijkdreef 7
1102RN Amsterdam
KvK: 34301795